Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική (Στατική)| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Βασικές αρχές και αξιώματα της Στατικής, Σύνδεσμοι (στηρίξεις) και οι αντιδράσεις τους, Συστήματα Δυνάμεων -Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης- Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων και Ροπών, Διάγραμμα ελευθέρου σώματος, Κέντρο μάζας στερεού σώματος-κατενεμημένες δυνάμεις, Επάρκεια στήριξης και ισορροπία συστημάτων ολόσωμων φορέων 2D και 3D (Χωροδικτυώματα, ολόσωμοι γραμμικοί και καμπύλοι φορείς, εύκαμπτοι φορείς), Τριβή Coulomb και τεχνολογικές εφαρμογές (σφήνες, κοχλίες, ακτινικά και ωστικά έδρανα ολίσθησης, δίσκοι τριβής, τριβή ιμάντων)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική (Στατική) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών