Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικές Μετρήσεις| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μετρητικά όργανα. Εισαγωγή στη Μετρολογία. Επιβεβαίωση, ευαισθησία, σφαλματική ανάλυση. Δυναμική συμπεριφορά, απόσβεση, μετρητικά πρότυπα. Μετρήσεις σε σταθερή και δυναμική κατάσταση. Ανιχνευτές δότες. Ενδιάμεσα τροποποιητικά συστήματα, τερματικά.Σχεδιασμός μετρητικών διατάξεων. Ψηφιακή επεξεργασία μετρήσεων. Τεχνικές παρουσίασης για πολύπλοκα μηχανολογικά συστήματα.Μετρήσεις ανοχών, δύναμης, πίεσης, θερμοκρασίας, τραχύτητας, ταλαντώσεων, χρόνου, συχνότητας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανολογικές Μετρήσεις του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών