Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Η/Υ| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού, κάνοντας χρήση της γλώσσας C. Η επιλογή της C βασίστηκε στην ευρεία διάδοσή της, καθώς και την ευελιξία της κατά την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών. Μετά από την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες θα έχουν εμβαθύνει στα παρακάτω αντικείμενα: Στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αρθρωτών (modular) προγραμμάτων. Χρήση των τύπων δεδομένων, τις δομές ελέγχου ροής προγράμματος. Χρήση των συναρτήσεων και της διαχείρισης αρχείων. Αξιοποίηση δεικτών (pointers) και δομών (structures). Βασικά θέματα αλγορίθμων και δομών δεδομένων. Μια πρώτη εισαγωγή στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς (object-oriented) προγραμματισμού


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών