Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χημεία| Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγή στη Χημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη χημεία των υλικών και των διεργασιών που βρίσκονται στην γνωστική περιοχή του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: Να δώσει στο φοιτητή και τη φοιτήτρια του Τμήματος τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση της αλληλοσυσχέτισης της ατομικής και μοριακής σύστασης των υλικών με τις μακροσκοπικές τους ιδιότητες (φυσικές, χημικές, μηχανικές) σε ανόργανες και οργανικές ενώσεις και στοιχεία. Να κατανοήσει ο φοιτητής τις διεργασίες της μετατροπής φάσεων της ύλης και των χημικών αντιδράσεων και την συσχέτιση με το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Να κατανοήσει βασικές διεργασίες ανάμειξης και διαχωρισμού (μείγματα, κράματα, διαλύματα, απόσταξη, κατεργασία νερού) και φυσικών ή τεχνητών διεργασιών (ηλεκτροχημεία-διάβρωση).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Χημεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών