Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης ΙV | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Νεωτερικότητα – Μοντερνισμός. Στόχος του μαθήματος είναι να φωτίσει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής, τέχνης, επιστήμης και κοινωνίας μέσα στις οποίες παρήχθη αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα με έμφαση στον μοντερνισμό, αλλά και να την τοποθετήσει σε μια διαχρονική και ιστορική προοπτική σε σχέση με τη νεωτερικότητα, μέσα από μια κριτική ανάγνωση έργων και γραπτών τεκμηρίων των ηγετικών φυσιογνωμιών στην αρχιτεκτονική και την τέχνη της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην διερεύνηση των συνθετικών δομών και των απαντήσεων που έδωσαν τα υπό εξέταση έργα σε μείζονα αρχιτεκτονικά θέματα καθώς και ο διάλογος που ανέπτυξαν με τις σύγχρονές τους αρχιτεκτονικές θεωρίες. Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες: Νεωτερικότητα – Μοντερνισμός. Απαντήσεις στην εκβιομηχάνιση: Deutsche Werkbund και φουτουρισμός Το συνθετικό σύστημα του Frank Lloyd Wright Κυβισμός, De Stil, και σύλληψη του χώρου. Walter Gropius – Γερμανικός εξπρεσσιονισμός. BauhausI Αρχιτεκτονική – Τέχνη και Τεχνική. BAUHAUS ΙΙ – Οι ηγετικές μορφές. BAUHAUS ΙΙ – Αρχιτεκτονική και λοιπές καλλιτεχνικές εκφράσεις. Οι αναζητήσεις του Le Corbusier. Το Cabanon του Le Corbusier και η αναζήτηση της μεσογειακότητας. Ο Mies van der Rohe και η αναζήτηση της τελειότητας – Το International Style Η μοντέρνα πόλη. Οι μεταπολεμικές αναζητήσεις και η συνέχιση των παλαιών παραδόσεων. 1945-1960 H αρχιτεκτονική πολυφωνία. 1960-1980 H αρχιτεκτονική πολυφωνία ΙΙ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης ΙV της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης