Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Στόχος του μαθήματος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών/τριών να αναλύουν αρχιτεκτονικά έργα από συνθετικής άποψης, να αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, να κατανοούν τη σχέση που αναπτύσσουν με τις αρχιτεκτονικές θεωρίες της εποχής αλλά και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά παρήχθησαν. Παράλληλα ως στόχος τίθεται η καλλιέργεια της συνείδησης ιστορικότητας και συνέχειας που διέπει την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τέχνη. Διαλέξεις excathedra και εργασία με έμφαση στην τεκμηρίωση των μνημείων, την τυπολογική διερεύνηση και τη θεωρητική τους υποστήριξη. Περιεχόμενο μαθήματος: Ιδεολογία και οράματα του 19ου αιώνα και οι αντικατοπτρισμοί στην αρχιτεκτονική και την πόλη Ο επαναστατικός κλασικισμός και οι αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές ουτοπίες Ο ρομαντικός κλασικισμός και ο Karl Friedrich Schinkel. Ιστορισμός και οι θεωρίες του Semper και του Viollet le Duc. Eκλεκτικισμός και η Θεωρία του Σχεδιασμού στην École des Beaux-Arts. H βιομηχανική επανάσταση και η πόλη του 19ου αιώνα. Έργα μηχανικών και κηπουρών. Oι διεθνείς εκθέσεις και η σημασία των υποδομών. Ο ύμνος στην τεχνική και ο αναπροσδιορισμός της έννοιας του μνημείου. Οι passages του Παρισιού και η νεωτερικότητα μέσα από τα κείμενα του Walter Benjamin. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης: Art Nouveau, Art Deco, Seccession


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης