Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής V | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εμβαθύνσεις. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην κριτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής μέσα από την επισκόπηση του χρονολογικού φάσματός της από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Η προσέγγιση θα γίνει υπό το πρίσμα των ιδεών που αποτέλεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη του πολιτισμού (πχ ουτοπία, μνήμη, εικόνα- μορφή και περιεχόμενο, μήνυμα – σύμβολο και νόημα, ιδεολογία και πρακτική κλπ). Πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ αρχιτεκτονικής, τέχνης, επιστήμης και κοινωνίας που διαμόρφωσαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες παρήχθη αρχιτεκτονική στο πέρασμα των αιώνων αναλύονται με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων (ιδεών) από ποικίλα ερευνητικά πεδία και σκοπό την πολύπλευρη κατανόηση του αρχιτεκτονικού φαινομένου. Διαλέξεις excathedra και εργασία. Περιεχόμενο μαθήματος: Ιστορία – Μνήμη – Αρχιτεκτονική. To «τσίρκο» με την Ιστορία, το Κοινότυπο και την Παράδοση: α. Οι απαρχές της στροφής προς το παρελθόν και το μεταμοντέρνο. β. R. Venturi, πολυπλοκότητα και αντίφαση – J. Habracken, συμμετοχικός σχεδιασμός. Το πρόβλημα του νοήματος στην αρχιτεκτονική. Η Ιδέα της Αρχέτυπης Κατοικίας στη Σύγχρονη Εποχή H μετα-μορφολογική και μετα-ανθρωποκεντρική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής: Ένα παράδειγμα για την κατοίκηση – Peter Eisenman – House VI. Τυπολογία 1 και 2. Ουμανισμός: αναλογίες και περίκεντρη σύνθεση – Διαγώνιες αναγνώσεις από την αρχαιότητα στο σήμερα Ουτοπία και αρχιτεκτονική: ιστορία και θεωρήσεις


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Vτης Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης