Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ιστορία και Θεωρία του Πολιτισμού Ι | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή στις Έννοιες του Πολιτισμού και του Χώρου. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της γέννησης και δημιουργίας της έννοιας του Πολιτισμού. Ανάλυση των αρχετυπικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε αντίστιξη με τηνπολυχρωμία των πολιτισμών του πλανήτη. Επίσης αναλύονται οι έννοιες της αρχιτεκτονικής της οικοδομικής και του χώρου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του Πολιτισμού, της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής.Το μάθημα εξετάζει το πώς δημιουρργήθηκαν αυτές οι έννοιες και ποιες διαφορετικές σημασίες πήραν στη διάρκεια της ιστορίας. Η εξέταση των διαφορετικών εννοιών του πολιτισμού και της τέχνης εξετάζονται μέσα από το πρίσμα της αρχιτεκτονικής. Περιεχόμενο του μαθήματος. Η Γέννηση του φαινομένου της Τέχνης και οι διαφορετικές σημασίες του. Βασικές έννοιες της πολιτισμικής θεωρίας Ο Μύθος της Ανωτερότητας και της Ιεραρχίας των Πολιτισμών (Entartete Kunst). Εξωτισμός, Οριενταλισμός και Παγκοσμιοποίηση. Τα Υβρίδια της Παγκοσμιοποίησης. Οι κουλτούρες των πόλεων και των νέων Τέχνη, μουσική και μαζική κουλτούρα. Η επανανακάλυψη της Αρχαιότητας στους νεώτερους χρόνους


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ιστορία και Θεωρία του Πολιτισμού Ι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης