Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Ι | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ψηφιακή σχεδίαση με χρήση vector και raster γραφικών. Τα ψηφιακά εργαλεία διδάσκονται σε σχέση με ευρύτερες έννοιες που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής σχεδίασης, την αναλογική σχεδίαση και τη γεωμετρία. Οι κυριότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών στις βασικές γνώσεις σχεδίασης σε περιβάλλον vector και raster γραφικών, η δημιουργική ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων σχεδίασης στις συμβάσεις και μεθοδολογίες του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και η υπέρβαση των περιορισμών των σχεδιαστικών προγραμμάτων προκειμένου ο κάθε σπουδαστής να μπορέσει να αποδώσει ποιότητες και χαρακτηριστικά του χώρου σύμφωνα με προσωπικές εκφραστικές επιλογές. Οι σπουδαστές καλούνται να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία και να κατανοήσουν τις διαφοροποίησεις και δυνατότητές τους σε σχέση με τα αντίστοιχα αναλογικά μέσα. Διδάσκονται τα συστήματα και υποσυστήματα συντεταγμένων, οι ιδιότητες των ψηφιακών στοιχείων και η επεξεργασία τους (editing), η ταξινόμηση και ο διαχωρισμός της πληροφορίας (layers), οι ιδιότητες των vector και bitmap αρχείων, οι ιεραρχίες των ψηφιακών στοιχείων καθώς και τα εργαλεία μετατροπών (transformation tools). Στο μάθημα αναδεικνύονται οι ιδιότητες της ψηφιακής σχεδίασης, όπως η σχεδιαστική ακρίβεια, σε αντιδιαστολή με τη θεμελιώδη σημασία του σκίτσου και της γεωμετρίας στη σύλληψη και αναπαράσταση του χώρου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Ι της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης