Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΙΙ | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Το μάθημα συγκροτείται από διαλέξεις, ασκήσεις και υποστηρικτικά σεμινάρια εκμάθησης των αντίστοιχων λογισμικών. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι εργαστηριακός. Η εκμάθηση του λογισμικού δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την βελτίωση της συνθετικής ικανότητας και χωρικής αντίληψης. Στο μάθημα γίνονται αναφορές και θεωρητικές διαλέξεις επάνω στην συγκριτική παρουσίαση αναλογικών και ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων. Επίσης πραγματοποιούνται διαλέξεις παρουσίασης νέων καινοτόμων, πειραματικών τεχνολογιών. Υποστηρικτικά σεμινάρια (tutorials) εκμάθησης ψηφιακών εργαλείων βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα εργαλεία τρισδιάστατης μοντελοποίησης (Sketch Up και 3D Studio Max). Η εμπέδωση της ύλης γίνεται μέσα από σχεδίαση, ανάλυση και μετασχηματισμούς ήδη σχεδιασμένων κτιρίων μικρής κλίμακας. Έμφαση δίνεται στην έννοια του διαγράμματος -ως εργαλείο ανάλυσης και μετασχηματισμού – και στο σκίτσο σε συνδυασμό και αντιδιαστολή με τα ψηφιακά εργαλεία. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας για το μάθημα, μέσω του blog: http://psifiaka-1-09.blogspot.com. Εκεί – όπως και μέσα στο μάθημα – ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η κριτική σκέψη μέσω της εκφοράς δημόσιου κριτικού λόγου των σπουδαστών για τις εργασίες τους. Εκτός από το blog χρησιμοποιείται και το eclass στην διεύθυνση ttps://www.eclass.tuc.gr/courses/ ARCH176. Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν τέσσερις (4) ασκήσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος: Οπτική – χωρική απεικόνιση μουσικού κομματιού. 1η απεικόνιση κατοικίας σε SketchUp + Photoshop 3. 2η απεικόνιση κατοικίας σε 3D Studio Max (εξωτερικά). 3η απεικόνιση κατοικίας σε 3D Studio Max (εσωτερικά) Τελική συνολική απεικόνιση κατοικίας με ελεύθερη επιλογή λογισμικών και εργαλείων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΙΙ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης