Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Τοπογραφίας και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Οικιστικών Συνόλων | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Tο μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη μεταφορά του δομημένου χώρου σε σχέδιο με τα εργαλεία της Τοπογραφίας, σε συνδυασμό με τις συμβατικές τεχνικές αρχιτεκτονικής αποτύπωσης καθώς και στη γνωριμία με τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και την αναγνώριση των εγγενών αξιών των οικισμών της υπαίθρου. Επιλέγεται οικισμός στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων, στον οποίο οι ομάδες φοιτητών εργάζονται στην σχεδιαστική απόδοση επιλεγμένων κτηρίων και ελεύθερων χώρων, με συμβατικές μεθόδους αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και με την σύγχρονη παρουσία τοπογράφου μηχανικού, που τους εισάγει στα θεωρητικά εργαλεία της επιστήμης του και στις σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες που παρέχει. Η σχεδιαστική απόδοση των κτηρίων αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο μελέτης και κατανόησης των ιστορικών κατασκευών. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την λεγόμενη λαϊκή ή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ώσμωσή της με την λόγια καλλιτεχνική έκφραση, εμβαθύνοντας σε θέματα τυπολογίας, κατασκευής και μορφών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοιχεία Τοπογραφίας και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Οικιστικών Συνόλων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης