Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Δομικών Υλικών | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Το μάθημα στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές στη γνώση και κατανόηση ιδιοτήτων και εφαρμογών των κυριότερων δομικών υλικών. Έτσι επιλέγει την παρουσίαση της δομής των υλικών και την συσχέτισή της με τις ιδιότητές τους, καθώς και την εφαρμογή τους στις δομικές κατασκευές. Αιτιολογεί την επιλογή κατάλληλων υλικών με βάση τις ιδιότητες τους και κριτήρια αειφορίας. Τέλος το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος αποσαφηνίζει περισσότερο τις ιδιότητες των υλικών, καθώς και την επιβεβλημένη μεταξύ τους συμβατότητα σε μία σύγχρονη κατασκευή. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το κόστος, το ενεργειακό αποτύπωμα, την ανθεκτικότητα στο χρόνο μαζί με την φυσικοχημική και μηχανική συμβατότητα των υλικών, ώστε να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό για εφαρμογή στα κτίρια. Περιεχόμενο μαθήματος: Δομή των υλικών: Ατομικοί δεσμοί, γεωμετρία κρυστάλλων μορίων, κρυσταλλικές ατέλειες. Φυσικοί δομικοί λίθοι. Τεχνητοί δομικοί λίθοι Κονίες: Άσβεστος, Υδραυλική άσβεστος, γύψος, ποζολάνες, τσιμέντο, άργιλος, πηλός. Κονιάματα: αερικά, υδραυλικά. Μέταλλα: σίδηρος, χάλυβας, χαλκός, αλουμίνιο, κλπ. Ξύλο και κεραμικά. Μονωτικά υλικά ανόργανης και οργανικής προέλευσης. Υλικά στεγάνωσης: ασφαλτικά, συνθετικές ρητίνες. Πολυμερή και ινοπλισμένα πολυμερή στην δόμηση Αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή στην θαλάσσια διάβρωση Υλικά προστατευτικών επιστρώσεων επιφανειών. Χρώματα και βερνίκια Καινοτόμα έξυπνα υλικά


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Δομικών Υλικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης