Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογική Σχεδίαση | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δυαδική αναπαράσταση αριθμών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστημα αναπαράστασης, κώδικες. Άλγεβρα Boole,λογικές πύλες, συνδυαστική λογική δύο επιπέδων. Απλοποίηση συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών εξόδου, πίνακες Karnaugh, ελαχιστοποίηση McCluskey. Αριθμητικά κυκλώματα, αθροιστές/αφαιρέτες. Διατάξεις ολοκληρωμένων κυκλωμάτων TTL, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, συγκριτές. Ακολουθιακή λογική, σχεδίαση και ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (υλοποιημένες με flip-flop D, JK, T), σχεδίαση με θεμελιώδη τρόπο (ασύγχρονη λογική), ελαχιστοποίηση καταστάσεων, κώδικες ανίχνευσης λαθών (SECDED), μετρητές και καταχωρητές, εισαγωγή στην γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Λογική Σχεδίαση της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης