Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Βασική οργάνωση υπολογιστή: Επεξεργαστής, μνήμη και περιφερειακά, γλώσσα μηχανής, γλώσσα συμβολομεταφραστή MIPS (assembly MIPS) και προγραμματισμός με αυτή. Μοντέλο προγραμματισμού επεξεργαστή, εντολές και σύνολα εντολών, μέθοδοι καθορισμού διευθύνσεων (addressing modes), διακοπές και εξαιρέσεις. Γρήγορα κυκλώματα αριθμητικών πράξεων, προσθαφαίρεση, πολλαπλασιασμος, διαίρεση. Αριθμητική κινητής υποδιαστολής κατά πρότυπο ΙΕΕΕ 754. Συστήματα μνήμης υπολογιστών, στοίβες. Assemblers, Linkers, Loaders. Λογική σχεδίαση datapath με εργαλεία CAD. Εργαστήρια με προσομοίωση μικροεπεξεργαστή MIPS σε γλώσσα Assembly και σχεδίαση μερών του datapath ενός επεξεργαστή με γλώσσα VHDL.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης