Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά φορτία (καμπύλες φορτίου, ετεροχρονισμός, εκτίμηση αιχμής, πρόβλεψη φορτίου), κέντρα ελέγχου ενέργειας. Οικονομική λειτουργία Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εισαγωγή στην αξιοπιστία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.). Γραμμές μεταφοράς Σ.Η.Ε.: παράμετροι, παράσταση και συμπεριφορά (ισοδύναμα κυκλώματα, κυκλικά διαγράμματα ισχύος, ικανότητα φόρτισης), ρύθμιση τάσης, μεταφορά με συνεχές ρεύμα. Ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων. Εισαγωγή στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (υπολογισμοί καλωδίωσηςασφαλειών και πτώσης τάσεως, γειώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες ΧΤ και ΜΤ, ηλεκτρικοί υποσταθμοί. Ποιότητα ισχύος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης