Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρευστομηχανική | Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιδιότητες και χαρακτηριστικά Ρευστών, Μονάδες Μέτρησης, Ιξώδες, Συνέχεια, Πυκνότητα, Ειδικός Όγκος, Ειδικό Βάρος, Ειδική Βαρύτητα, Τέλεια Αέρια, Πίεση, Πίεση Ατμών. Επιφανειακή Τάση και Τριχοειδή φαινόμενα με εφαρμογές σε πορώδες υλικό (έδαφος). Πίεση σε σημείο. Βασικές Εξισώσεις Στατικής Ρευστών, Μετρήσεις με χρήση Μανομέτρων σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, Δυνάμεις σε Βυθισμένα Επίπεδα και Καμπύλες Επιφάνειες, Άνωση, Δυνάμεις σε Φράγματα, Θυροφράγματα. Είδη Δυνάμεων. Θεμελιώδεις Νόμοι (Αρχή Διατήρηση της Μάζας, Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα – Θεώρημα Ποσότητας Κίνησης, Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας). Ιδέα Συστήματος και Επιλεγμένου Όγκου Αναφοράς. Εξίσωση Συνέχειας. Εξίσωση Ποσότητας Κίνησης. Εξίσωση Ενέργειας. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας σε Περιβαλλοντικά Συστήματα. Μεταφορά Ρύπων σε Υδατικά. Συστήματα. Αδιαστασιακή Αριθμοί για Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαστάσεις και Μονάδες. Θεώρημα Π. Αδιαστασιακές Παράμετροι, Ομοιότητα, Reynolds Number, Froude Number. Διαστασιακή Ανάλυση για Μοντέλα Ροής Κλειστών Αγωγών και σε Υδραυλικές Κατασκευές. Μόνιμη Δισδιάστατη Ροή μεταξύ πλακών. Ροή σε Ρέματα, Ποτάμια και Κλειστούς Αγωγούς. Κύριες και Δευτερεύουσες Απώλειες. Οριακή Στιβάδα. Τριβή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Ρευστομηχανική της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης