Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Ι | Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές της κινηματικής και δυναμικής του σημείου και του στερεού σώματος. Δίδονται, επίσης, εισαγωγικά στοιχεία μηχανικής του στερεού (τάσεις, παραμορφώσεις) και του ρευστού (τάσεις, ρυθμοί παραμόρφωσης). Βασίζεται στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές στο λύκειο ενώ η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των νόμων σε τρεις διαστάσεις, σε διανυσματική μορφή και στην χρήση στοιχείων διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού για τον ορισμό και την επίλυση τους σε προβλήματα μηχανικών. Είναι ένα μάθημα που προσπαθεί να εισάγει τον πρώην μαθητή στον τρόπο σκέψης του επιστήμονα/μηχανικού. Με βάση πειράματα από την ύλη του μαθήματος, το εργαστήριο έχει κυρίως στόχο την εισαγωγή των νέων φοιτητών στις έννοιες «πειραματική μελέτη» και ανάλυση αποτελεσμάτων: σχεδιασμός πειραμάτων· σφάλματα μετρήσεων· μέθοδοι απεικόνισης δεδομένων, που αντιστοιχούν σε γραμμικά ή μη μοντέλα, για την εξαγωγή των παραμέτρων· κατασκευή σωστών διαγραμμάτων· χρήση μονάδων· και σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική Ι της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης