Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή των Υλικών | Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

Εσωτερικές δυνάµεις, τάσεις, παραµορφώσεις, σχέσεις τάσεων και παραµορφώσεων, στατικά αόριστα προβλήµατα, προβλήµατα θερµοκρασιακών µεταβολών, διατµητική παραµόρφωση, κατανοµή τάσεων και παραµορφώσεων, στρέψη, απλή κάµψη, ασύµµετρη κάµψη, εγκάρσια φόρτιση, τάσεις κάτω από συνδυασµό φορτίσεων, µετασχηµατισµοί τάσεων, κύκλοι του Mohr, ελαστική γραµµή φορτισµένων δοκών, ενεργειακές µέθοδοι. Εργαστηριακές Ασκήσεις: Πειραματική αντοχή υλικών. Εισαγωγικές έννοιες αστοχίας υλικών. Ψαθυρήόλκιμη αστοχία στη θραύση. Πείραμα ελέγχου αντοχής μεταλλικού δοκιμίου σε αξονικό εφελκυσμό. Πείραμα ελέγχου αντοχής κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος σε αξονική θλίψη. Πείραμα ελέγχου αντοχής μεταλλικού δοκιμίου σε στρέψη. Πείραμα ελέγχου αντοχής δοκιμίου σε κάμψη τριών σημείων. Συμπεράσματα και επεξεργασία διαγραμμάτων για την συγγραφή Τεχνικής έκθεσης ελέγχου αντοχής υλικών


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική – Αντοχή των Υλικώντης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης