Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησης | Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Διοικητικές διεργασίες: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. Διοικητικές ικανότητες: αντίληψη της πραγματικότητας, επιλογής και επικοινωνίας. Συνδυασμός διεργασιών και ικανοτήτων. Θεωρία συστημάτων. Συστήματα και τρόποι λειτουργίας των επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δημοσίων). Διοίκηση συστημάτων παραγωγής και εφοδιασμού. Διοίκηση ομάδων. Πλαίσιο επίλυσης διοικητικών προβλημάτων. Συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης (case studies).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στa Συστήματα και Διεργασίες Διοίκησηςτης Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης