Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Παραγωγής Ι | Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή. Κρυσταλλική δομή, ατέλειες, μηχανικές ιδιότητες υλικών, διαγράμματα φάσεων. Βασικές αρχές κοπής, εργαλειομηχανές και κατεργασίες κοπής, κοπτικά. Χύτευση, είδη χύτευσης, συστολή, θερμική συμπεριφορά, ατέλειες. Αριθμητικός έλεγχος και εργαλειομηχανές. Υπολογιστικά Ολοκληρωμένη Παραγωγή και προγραμματισμός CNC. Εργαστήρια: Εισαγωγή και παρουσίαση του εξοπλισμού, κανόνες υγιεινής & ασφάλειας κατά τη λειτουργία του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών, όργανα μετρήσεων & ελέγχου, παχύμετρο, μικρόμετρο και εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων, εργαλεία χειρός: χρήση & συντήρηση, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, Εργαλειομηχανές κοπής, Δράπανος, Τόρνος, Φρέζα, υπολογιστικά ελεγχόμενη Φρέζα (CNC) 5 βαθμών ελευθερίας: χρήση & συντήρηση, κατασκευή δοκιμίων και εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμοστηρίου, δραπάνου, τόρνου, φρέζας, CNC φρέζας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Παραγωγής Ι της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης