Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οδοποιία Ι| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σχεδιασμός Οδών σε 3 διακριτά επίπεδα (οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές). Συνταξη αναλυτικών προμετρήσεων και προϋπολογισμών τόσο σε νέα έργα, όσο και σε βελτιώσεις υφισταμενων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οδοποιία Ι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας