Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατεργασίες Διαμορφώσεων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

πισκόπηση των κατεργασιών διαμόρφωσης. Φαινομενολογική θεώρηση των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων. Βασικές έννοιες Πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες διαμόρφωσης. Κριτήρια διαρροής και  καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Ανισοτροπία. Μηχανική των κατεργασιών (μέθοδος λόφου τριβής, μέθοδος άνω οριακών φορτίσεων,  επίπεδη παραμόρφωση και  πεδίο γραμμών ολισθήσεως κ.λπ). Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού (σφυρηλάτηση, έλαση,  διέλαση, συρματοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός εφελκυσμός). Διαγράματα οριακής διαμόρφωσης. Τριβή/Λίπανση. Απότμηση – Πρέσες. Ελαττώματα διαμορφωμένων τεμαχίων. Μη συμβατικές κατεργασίες διαμόρφωσης. Περιβαλλοντικές επιδράσεις των κατεργασιών διαμόρφωσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατεργασίες Διαμορφώσεων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας