Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κείμενα Τέχνης Επιστήμης και Πολιτισμού Θεωρία και Ανάλυση | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Είδη λεκτικού κειμένου [ποιητικός λόγος, πεζός λόγος (μυθιστόρημα, νουβέλα), δοκίμιο, κά], λογοτεχνικότητα Vs επιστημονικότητα (χαρακτηριστικά τους).Θεωρητικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης: Σημειωτική, θεωρίες πρόσληψης, ψυχαναλυτικές θεωρίες, διαπολιτισμική επικοινωνία. Εργαλεία σημειωτικής ανάλυσης (ισοτοπία, κά). Κείμενο, Διακείμενο, Υπερκείμενο: Συζήτηση για τη σχέση κειμένου ως μηνύματος, αποστολέα‐δημιουργού του, αποδέκτη‐αναγνώστη του. Διακειμενικές και υπερκειμενικές δομές (πολιτισμικές ταυτότητες, έμφυλες ταυτότητες, αποδοχή της διαφορετικότητας, μετανάστευση και ενσυναίσθηση). Κωδικοποίηση, υπερκωδικοποίηση, ερμηνεία, αλήθεια και χρόνος. Ανάλυση λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου: Λογοτεχνικού (επιλογή από έργα του ευρωπαϊκού πολιτισμού), από τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο. Διαφημιστικού (αφίσσες, έντυπη διαφήμιση, ηλεκτρονική, τηλεοπτικά σπότ), τεχνικές προώθησης προϊόντων, ο ρόλος των συμβόλων, η έννοια του μινιμαλισμού. Έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και η χωροθέτησή τους. Μουσείων τέχνης (επιλογή για ανάλυση συγκεκριμένων αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και παράθεσής τους στο χώρο). Σύγχρονες εκθέσεις για την ιστορία εμπορικών οίκων, εμπορικών προϊόντων, η σημασία τους, το κοινό στο οποίο στοχεύουν, προσδοκόμενα αποτελέσματα. Προσέγγιση της έννοιας της πολιτισμικής διαχρονίας και της ιστορίας που την πλαισιώνει. Ο ρόλος της μεταφραστή και του διερμηνέα στην παραγωγή νοημάτων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και ο μελλοντικός εργοδότης ως ‘κείμενο’. Διαχείριση του λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου. Η επιστήμη του μηχανικού ως ‘κείμενο’: ανάλυση και σύνθεση. Ανάλυση μορφών επιστημονικών κειμένων –ανάλυση της επικοινωνίας, επιστημονικά άρθρα, διδακτικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, εκλαϊκευτικά κείμενα, άρθρα στον τύπο, προφορική παρουσίας. Σύνθεση των αντιστοίχων κειμένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. ΙΙ.1

Επιστήμη σε μη επιστημονικό κείμενο – λεκτικό ή μη λεκτικό:
3.1. Επιστημονική φαντασία (βιβλία, κινηματογραφικά έργα, διαφημίσειςκά). ΛογοτεχνίαΆλλεςπεριπτώσεις επιστημονικών κειμένων. Τα επιστημονικά επιτεύγματα ως κείμενα. Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια ως κείμενα. Τα μουσεία επιστημών ως κείμενα. Κτήρια και κατασκευές (χώροι εργασίας, βιβλιοθήκες, επιστημονικά εργαστήρια κλπ)
Προϊόντα (σχεδιασμός, επιλογή υλικών ‐ αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, είδη ευρείας
κατανάλωσης). Δημιουργία ταυτότητας: επιλογή λογοτύπων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στa Κείμενα Τέχνης Επιστήμης και Πολιτισμού Θεωρία και Ανάλυση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας