Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Ρευστών ΙΙ | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θερμική ακτινοβολία. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία. Συνδυασμός διαφορετκών μορφών μετάδοσης θερμότητας. Ηλιακά θερμικά συστήματα. Βρασμός και συμπύκνωση. Θερμορύθμιση ανθρώπινου σώματος. Ψύξη τροφίμων. Ψύξη ηλεκτρονικού εξοπισμού


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Ρευστών ΙΙ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας