Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Ρευστών ΙΙ | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαφορική Ανάλυση της Ροής των Ρευστών, Διαστατική ανάλυση, Ομοιότητα και Μοντελοποίηση, Πραγματικές Ροές σε Αγωγούς, Ροή Γύρω από Στερεά Σώματα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Ρευστών ΙΙ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας