Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ομάδες γραμμών, υπομνήματα, πίνακες, όψεις, τομές, καταχώρηση διαστάσεων, παραστάσεις τυποποιημένων τεμαχίων, σπειρωμάτων, κοχλιών κλπ, οδοντωτών τροχών. Τεχνικές σχεδίασης Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων. Τεχνικές σχεδίασης απλών και σύνθετων συναρμολογημένων μηχανολογικών διατάξεων. Κατασκευαστικά σχέδια μηχανολογικών τεμαχίων. Βασικές αρχές σχεδίασης με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Σχεδίαση συγκολλήσεων, Καταχώρηση ανοχών. Καταχώρηση συμβόλων κατεργασίας-ποιότητας επιφάνειας. Σχεδίαση κωνικών τομών. Σχεδίαση απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων και συναρμολογημένων συνόλων με χρήση ευρέως διαδεδομένου σχεδιαστικού προγράμματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας