Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στα πολυμεταβλητά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και εφαρμογές. Πρότυπα κατάστασης και εξόδου, ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα γραμμικών συστημάτων, δυαδικότητα, κανονικές μορφές και ελάχιστες πραγματώσεις. Ευστάθεια γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων (ευστάθεια Lyapunov, ασυμπτωτική ευστάθεια). Πρόβλημα σύνθεσης βέλτιστου ελέγχου, εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman, προβλήματα ρύθμισης, παρακολούθησης, ελάχιστου χρόνου. Ανάδραση κατάστασης πολυμεταβλητών γραμμικών συστημάτων, τοποθέτηση πόλων. Γραμμικός-τετραγωνικός έλεγχος συνεχούς και διακριτού χρόνου. Στοχαστικός (γραμμικός-τετραγωνικός) βέλτιστος έλεγχος, αρχή ισοδυναμίας βεβαιότητας. Παρατηρητές κατάστασης, αναγνώριση συστημάτων και εκτίμηση παραμέτρων. Εκτιμητές κατάστασης, Φίλτρο Kalman (γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα). Ανατροφοδότηση εξόδου. Εισαγωγή στον προβλεπτικό έλεγχο γραμμικών συστημάτων με περιορισμούς. Ειδικά θέματα μοντέρνα ελέγχου (ευρωστία, σθεναρός έλεγχος, προσαρμοστικός έλεγχος). Εισαγωγή στην ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας