Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καύσιμα: συμβατικά, εναλλακτικά., Βιομάζα, Εισαγωγή στην Καταλυτική Καύση. Καταλυτικές Μέθοδοι για την Μετατροπή της Ενέργειας: Καταλυτικοί Στρόβιλοι, Καταλυτικοί Καυστήρες. Ενέργεια και Περιβάλλον, Τεχνικές Καταλυτικής Καύσης για τη Μείωση των Αέριων Ρύπων. Συστήματα για την Απευθείας Μετατροπή της Ενέργειας: Ηλεκτροχημικά Στοιχεία Καυσίμου, Φωτοβολταϊκά κελιά Θερμοηλεκτρικά Συστήματα. Προωθητικά Συστήματα με Ιόντα, Ελεγχόμενη Θερμοπυρηνική σύντηξη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας