Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασικές έννοιες, η φύση της προσομοίωσης, δομή ενός μοντέλου προσομοίωσης, συστήματα μοντελοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στοιχεία και οργάνωση ενός μοντέλου τμηματικής προσομοίωσης, προδιαγραφές συστήματος και απόδοση του μοντέλου, κατανεμημένη προσομοίωση και συνδυασμένη συνεχής/τμηματική προσομοίωση. Λογισμικό προσομοίωσης και γλώσσες προσομοίωσης, προσεγγίσεις ανάπτυξης μοντέλων, συγκρίσεις, έλεγχοι και δοκιμές εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας του μοντέλου προσομοίωσης. Στατιστικές διαδικασίες, τυπικές και πιθανολογικές κατανομές, συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των πειραμάτων προσομοίωσης και των αρχικών προδιαγραφών του συστήματος. Οι στόχοι της προσομοίωσης στη βιομηχανική παραγωγή, ειδικό λογισμικό προσομοίωσης για βιομηχανικές εφαρμογές, μελέτες περιπτώσεων και χρήση εφαρμογών ποιοτικής προσομοίωσης βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών, περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας