Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επανάληψη Θεωρίας Πιθανοτήτων. Μαρκοβιανές Αλυσίδες. Εισαγωγή στις Στοχαστικές Διαδικασίες. Ορισμοί Μαρκοβιανών Αλυσίδων. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Ταξινόμηση Καταστάσεων μιας Μαρκοβιανής Αλυσίδας. Χρόνοι Πρώτης Διάβασης. Μακροχρόνιε (Ασυμπτωτικές) Ιδιότητες. Μαρκοβιανών Αλυσίδων. Καταστάσεις Απορρόφησης. Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου Θεωρία Ουράς. Πρότυπο Παράδειγμα. Η Βασική Δομή των Προτύπων Ουράς. Παραδείγματα Πραγματικών Συστημάτων Ουράς. Ο Ρόλος της Εκθετικής Κατανομής. Η Διαδικασία Γεννήσεων-Θανάτων. Πρότυπα Ουράς της Διαδικασίας Γεννήσεων-Θανάτων. Πρότυπα Ουράς με μη Εκθετικές Κατανομές. Πρότυπα Ουράς με Προτεραιότητα. Δίκτυα Ουρών. Εφαρμογές της Θεωρίας Ουράς. Παραδείγματα. Λήψη Αποφάσεων. Διαμόρφωση Συναρτήσεων Κόστους Αναμονής. Πρότυπα Αποφάσεων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στa Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας