Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στην Διοίκηση Παραγωγής. Προβλέψεις. Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής. Έλεγχος Αποθεμάτων. Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών (MRP). Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Παραγωγής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας