Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συσκευές Θερμικών Διεργασιών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκαταρκτικός θερμικός σχεδιασμός εναλλακτών θερμότητας. Προβλήματα επικαθήσεων. Βασικοί τύποι εναλλακτών θερμότητας. Σχεδιασμός εναλλακτών διπλού σωλήνα. Κατασκευαστικές παραλλαγές, τυποποίηση κατά ΤΕΜΑ και λεπτομερής σχεδιασμός εναλλακτών αυλών-κελύφους. Σχεδιασμός συμπαγών εναλλακτών αυλών-πτερυγίων, πλακών-πτερυγίων και πλακών-πλαισίου. Υπολογισμός διφασικής ροής αερίου-υγρού. Φυσική της συμπύκνωσης. Βασικές παραλλαγές και σχεδιασμός συμπυκνωτών. Φυσική του βρασμού, βρασμός πυρηνογένεσης και κρίσιμος βρασμός. Βρασμός με συναγωγή. Σχεδιασμός  εξατμιστήρων και αναβραστήρων. Εξοικονόμηση ατμού και ενέργειας. Τύποι ατμολεβήτων και βασική ενεργειακή ανάλυση. Κατασκευαστική διαμόρφωση και λειτουργικά χαρακτηριστικά ατμοπαραγωγών. Κύκλωμα νερού/ατμού και κύκλωμα καυσίμου/καυσαερίων. Θάλαμοι καύσης και στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Συσκευές Θερμικών Διεργασιών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας