Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαφορική Μορφή των Θεμελιωδών Εξισώσεων Διατήρησης Ταξινόμηση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών – Ακρίβεια, Ευστάθεια & Σύγκλιση Αριθμητικών Σχημάτων – Διακριτοποίηση της Εξίσωσης Μεταφοράς – Επίλυση Τριδιαγώνιου Προβλήματος με την Μέθοδο Thomas – Εφαρμογή στην μονοδιάστατη κυματική εξίσωση. Παραβολικά προβλήματα – Ρητά και άρρητα σχήματα χρονικής ολοκλήρωσης – Μεταβατική και μόνιμη κατάσταση – Εφαρμογή στην μεταφορά μάζας. Ελλειπτικά Προβλήματα – Διακριτοποίηση με Πεπερασμένες Διαφορές – Επίλυση με απ’ ευθείας Αντιστροφή Πίνακα και με Επαναληπτικές Μεθόδους – Μέθοδος Gauss- Seidel με Σάρωση και Χρήση Υπερχαλάρωσης – Εφαρμογή στην μεταφορά θερμότητας. Υπερβολικά Προβλήματα – Εξαγωγή Σξισώσεων που Περιγράφουν Διδιάστατη Συμπιεστή Ροή – Μέθοδος Χαρακτηριστικών – Αναλλοίωτες Riemann – Αριθμητικά Σχήματα Πεπερασμένων Διαφορών – Εφαρμογή στην mοντελοποίηση ροής πάνω από λεπτό διδιάστατο πτερύγιο στο όριο υψηλού Mach


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υπολογιστικές Μεθόδους στην Ενεργειακή Περιοχή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας