Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστική Δυναμική των Μηχανικών Συστημάτων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, ευστάθεια – Διακριτά γραμμικά συστήματα με συμμετρικά και ασύμμετρα μητρώα, ανάλυση με τη μέθοδο των ιδιομορφών – Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ιδιο-προβλήματος (επαναληπτικές, Jacobi, Rayleigh-Ritz, subspace iteration) – Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, μέθοδος Newmark), ευστάθεια αριθμητικών σχημάτων – Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης συνεχών μέσων (μέθοδος Galerkin, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) – Σύνθεση κατασκευαστικών συνιστωσών – Εισαγωγή στην δυναμική μηχανισμών με παραμορφώσιμα μέλη – Εφαρμογές στη δυναμική μηχανών, δυναμική σύνθετων κατασκευών (μηχανολογικές, αεροναυπηγικές, θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού) και αλληλεπίδραση κατασκευών και ρευστών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Υπολογιστική Δυναμική των Μηχανικών Συστημάτων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας