Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατασκευές και Στατική Λειτουργία ΙΙ| Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάλυση και μελέτη Δικτυωτών Φορέων: – παρατηρήσεις σχεδιασμού δικτυωτού φορέα – μέθοδοι ανάλυσης απλού επίπεδου ισοστατικού δικτυωματος. Εμβάθυνση στην ανάλυση και μελέτη των δομικών κατασκευών – Στατική Επίλυση (εντατικά μεγέθη, διαγράμματα, κρίσιμες διατομές) – Επίλυση Αντοχής (τάσεις διατομής, παραμορφώσεις-καταπονήσεις, υλικά): i) έλεγχος τάσεων, ii) ικανότητα φόρτισης, iii) διαστασιολογηση στοιχειων. Ανάλυση και μελέτη Ολόσωμων Φορέων: – παρατηρήσεις σχεδιασμού ολόσωμου φορέα, – μέθοδοι ανάλυσης και διαστασιολογησης απλής δοκού (μεταλλικής, ξύλινης).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατασκευές και Στατική Λειτουργία ΙΙ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας