Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατασκευές και Στατική Λειτουργία Ι| Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στην ανάλυση και μελέτη των δομικών κατασκευών – Φορείς – μορφές, κατηγορίες, ιδιότητες, κατασκευαστικές απαιτήσεις – Αρχές Στατικής – δύναμη, στατική ροπή, ανάλυση και σύνθεση αυτών. Μελέτη ισορροπίας επίπεδου ισοστατικού φορέα: φορτίσεις, καταπονήσεις, ισορροπία, υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης. Ανάλυση και μελέτη Εύκαμπτων Φορέων: – παρατηρήσεις σχεδιασμού καλωδίωσης κατασκευης, – μέθοδοι ανάλυσης απλού αναρτημένου καλωδίου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατασκευές και Στατική Λειτουργία Ι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας