Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική Ι| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ευθύγραμμη και Καμπυλόγραμμη Κίνηση. Νόμοι του Νεύτωνα και Εφαρμογές. Έργο Δύναμηsκαι Κινητική Ενέργεια. Δυναμική Ενεργεια και Διατήρηση της Ενέργειας. Ορμή, Ώση Δύναμης και Σκέδαση. Στροφικής Κίνησης Στερεού. Δυναμική Στροφικής Κίνησης. Ισορροπία και Ελαστικότητα. Βαρυτική Αλληλεπίδραση. Περιοδική Κίνηση. Εισαγωγή στην Ρευστομηχανική. Εισαγωγή στην Θερμοδυναμική.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας