Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικό Πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό Δυναμικό. Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά. Ηλεκτρικό Ρεύμα και Αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική Δύναμη. Κυκλώματα Συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος. Στοιχεία Ειδικής Σχετικότητας. Μαγνητικό Πεδίο και Μαγνητική Δύναμη. Πηγές Μαγνητικού Πεδίου. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή. Αυτεπαγωγή — Αμοιβαία Επαγωγή. Κυκλώματα Εναλλασσομένου Ηλεκτρικού Ρεύματος. Εξισώσεις του Maxwell — Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα. Στοιχεία Οπτικής — Συμβολή, Περίθλαση, και Πόλωση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική ΙΙ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας