Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των Αρχών του Λογικού και του Συναρτησιακού Προγραμματισμού, με τη χρήση των αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών γλωσσών προγραμματισμού. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Α. Λογικός Προγραμματισμός: Γεγονότα, Κανόνες και Ερωτήσεις. Σύνθετοι και Απλοί Όροι. Λίστες και Αναδρομή. Μελέτες περιπτώσεων: Ορθογράφος, Αναζήτηση μονοπατιού, Προβλήματα Περιορισμών. Β. Συναρτησιακός Προγραμ­ματισμός: Λίστες και Συντακτικό. Ορισμός και κλήσεις Συναρτήσεων. Αναδρομή και Επανάληψη. Μελέτες Περιπτώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Λογικό και Συναρτησιακό Προγραμματισμό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας