Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογισμός Ι| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνάρτηση. Σύνθεση συναρτήσεων. Αντίστροφη συνάρτηση. Όριο. Συνέχεια. Παράγωγος. Ιδιότητες παραγώγου. Θεωρήματα παραγώγου. Εφαρμογές παραγώγου: μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης, ασύμπτωτες, γραφική παράσταση, μέση τιμή συνάρτησης. Ολοκλήρωμα Riemann. Εμβαδό. Ιδιότητες ολοκληρώματος. Αόριστο ολοκλήρωμα. Παράγουσα συνάρτησης. Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (εμβαδό, όγκος, μήκος τόξου κλπ). Τεχνικές ολοκλήρωσης. Γενικευμένο ολοκλήρωμα. Θεώρημα L’Hopital. Πολικές συντεταγμένες. Κωνικές τομές. Ακολουθία. Σύγκλιση ακολουθίας. Κριτήρια σύγκλισης. Ακολουθία Cauchy. Κριτήρια σύγκλισης (λόγου, ρίζας, δύναμης). Δυναμοσειρές. Περιοχή σύγκλισης. Σειρά Taylor. Πράξεις δυναμοσειρών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Λογισμό Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας