Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θεμελιώδεις έννοιες για την προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ταξινόμηση των μεθόδων προστασίας. Προστασία υπερεντάσεως, αποστάσεως, διαφορική, κατευθυντική, πιλοτική. Προστασία διατάξεων συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Προστασία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έναντι μεταβατικών φαινομένων συχνότητας, τάσεως, ισχύος. Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικές των ηλεκτρονόμων ηλεκτρομαγνητικής έλξης και επαγωγής. Ηλεκτρονόμοι απόστασης τύπου σύνθετης αντίστασης και αγωγιμότητας. Αναλογικοί και ψηφιακοί στατικοί ηλεκτρονόμοι. Σύγχρονες εξελίξεις στα συστήματα προστασίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Χρήση συγχρονισμένων μετρήσεων φασιθετών. Εκμετάλλευση σύγχρονων τάσεων στην αυτοματοποίηση υποσταθμών. Προστασία γραμμών μεταφοράς με ηλεκτρονόμους υπερέντασης, απόστασης και ενιαία προστασία. Προστασία γραμμών με συστήματα σύγκρισης φάσης και κατεύθυνσης. Προστασία ζυγών. Προστασία μετασχηματιστών με ηλεκτρονόμους. Πολωμένη διαφορική προστασία μετασχηματιστών.
Προστασία μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας