Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Ι| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Το μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής. Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές. Δομές ελέγχου, διακλαδώσεις, επαναλήψεις. Συναρτήσεις, εμβέλεια και διάρκεια ζωής μεταβλητών, κλήση συναρτήσεων, πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή. Δείκτες. Πίνακες. Σύνθετοι τύποι δεδομένων. Χρήση βιβλιοθηκών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Ι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας