Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός ΙΙ| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλία

Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε C. Δυναμική διαχείριση μνήμης. Δυναμικές δομές δεδομένων. Βιβλιοθήκες. Διαχείριση αρχείων. Έννοια και ρόλος του λειτουργικού συστήματος. Εισαγωγή σε διεργασίες και διαδιεργασιακή επικοινωνία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό ΙΙ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας