Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανασκόπηση βασικών εννοιών των ΣΑΕ: Περιγραφή και ανάλυση συστημάτων, επίδραση της ανάδρασης, ευστάθεια, κριτήρια επίδοσης της απόκρισης συστήματος Προδιαγραφές και Κριτήρια Σχεδίασης συστημάτων ελέγχου.Σχεδίαση συστημάτων με το γεωμετρικό τόπο ριζών και με τα διαγράμματα Bode και Nyquist. Ανάλυση, σχεδίαση και ρύθμιση αντισταθμιστών/ελεγκτών PID και προήγησης/ καθυστέρησης φάσης (LEAD/LAG). Εισαγωγή στον Ευφυή Έλεγχο Συστημάτων. Αρχές της Ασαφούς Λογικής; Ασαφείς Γλωσσικές Περιγραφές, , Ασαφείς Αλγόριθμοι. Αρχές Νευρωνικών Δικτύων; Αρχιτεκτονικές, Αλγόριθμοι Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση. Προσαρμοστικά νευρο-ασαφή συστήματα και εφαρμογές ευφυών τεχνικών στον αυτόματο έλεγχο. Ελεγκτές ασαφούς λογικής, ελεγκτές τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Εισαγωγή στα Συστήματα Διακριτού Χρόνου. Εισαγωγή στην ανάλυση ψηφιακών συστημάτων Συστήματα δειγματοληψίας. Μετασχηματισμός και αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ.. Εξισώσεις διαφορών, εξισώσεις κατάστασης και συναρτήσεις μεταφοράς. Δειγματοληπτικά συστήματα. Μετάβαση από την G(s) στην G(z). Τεχνικές προσδιορισμού της ευστάθειας των ψηφιακών συστημάτων ελέγχου. Το κριτήριο ευστάθειας Jury. Προδιαγραφές και κριτήρια σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων ελέγχου. Μέθοδοι διακριτοποίησης και υλοποίησης αναλογικών ελεγκτών με μικροεπεξεργαστή. Ψηφιακός PID. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC). Γενικά χαρακτηριστικά, γλώσσες προγραμματισμού. Ηλεκτρολογικά διαγράμματα. Βιομηχανικές εφαρμογές. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με χρήση του λογισμικών πακέτων (MATLAB/SIMULINK, PLC programmers).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας