Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προχωρημένη Ηλεκτρονική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στις Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδίασης Αναλογικών Ολοκληρωμένων. Διπολική, MOS και BiCMOS Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές: Ενισχυτές ενός και Πολλαπλών Σταδίων με Ενεργά Φορτία. Διαφορικοί Ενισχυτές, Τοπολογίες Cascode και Darlington. Καθρέπτες Ρεύματος, Σχεδίαση Πηγών Τάσης Αναφοράς. Στάδια Εξόδου και Τοπολογία Push-Pull. Τελεστικοί ενισχυτές. Το εργαστήριο του μαθήματος περιλαμβάνει τη σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων με χρήση του PSPICE.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Προχωρημένη Ηλεκτρονική του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας