Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακή Σχεδίαση| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole. Βασικές συνδυαστικές πύλες. Πίνακες αληθείας. Απλοποίηση με χάρτες Karnaugh. Απλοποίηση με τη μέθοδο Quine-McCluskey. Άλλες αναπαραστάσεις (BDD, CNF). Εισαγωγή στη γλώσσα Verilog. Ακολουθιακά στοιχεία και κυκλώματα. Διαγράμματα και πίνακες καταστάσεων. Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων. Ελαχιστοποίηση καταστάσεων. Μνήμες RAM. Εισαγωγή στη χρήση του DesignCompiler. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Ψηφιακή Σχεδίαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας