Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παραδοσιακά και σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κέντρο Κατανομής Φορτίου. Έλεγχος Αυτόματης Παραγωγής σε Ηλεκτρικά Συστήματα.
Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς. Αυτεπαγωγή και χωρητικότητα γραμμών μεταφοράς. Ισοδύναμα κυκλώματα και μοντέλα γραμμών μεταφοράς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς. Υπολογισμοί ηλεκτρικών μεγεθών. Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ελεγχόμενα από θυρίστορ. Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ελεγχόμενα από μετατροπείς ισχύος. Μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς. Συστήματα μεταφορά ισχύος με συνεχές ρεύμα. Βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς. Τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων. Ανάλυση ηλεκτρικών φορτίων. Μοντέλα πρόβλεψης του φορτίου. Ροή ισχύος και βέλτιστη ροή ισχύος. Συστήματα διανομής με διεσπαρμένη παραγωγή. Υπολογισμός της μέγιστης ισχύος διανεμημένης παραγωγής που μπορεί να εισαχθεί σε ένα σύστημα διανομής.
Βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη Συστημάτων Διανομής. Τεχνολογίες, διαχείριση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων διανομής. Βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνικές βελτιστοποίησης. Βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς, και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μελλοντικές τάσεις και προοπτικές σε Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σύγχρονα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας