Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα Συστήματα| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βασικά σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα (Γ.Χ.Α.) συστήματα. Συνέλιξη διακριτού και συνεχούς χρόνου. Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων ως σειρά Fourier. Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου και διακριτός μετασχηματισμός Fourier (εισαγωγικά μόνο). Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Παραδείγματα ανάλυσης Γ.Χ.Α. συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Παραδείγματα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Μετασχηματισμός Laplace και χρήση του για ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων συνεχούς χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ και χρήση του για ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων διακριτού χρόνου. Βασικά υπολογιστικά εργαλεία σε Matlab σχετιζόμενα με τα παραπάνω.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα Συστήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας