Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατιστική| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες πιθανοτήτων και στατιστικής: τυχαίες μεταβλητές, διακεκριμένες κατανομές, συνεχής κατανομές, πολυδιάστατες κατανομές, δειγματοληπτικές κατανομές και διαστήματα εμπιστοσύνης, εκτιμήσεις, στατιστικό έλεγχο υποθέσεων, γραμμική παλινδρόμηση, πολλών διαστάσεων παλινδρόμηση, δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές, μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης δείγματος (resampling), σχεδιασμός πειράματος και ανάλυση, εισαγωγή στην προσομοίωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Στατιστική του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας