Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου. Περιγραφή Συστημάτων με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους Ανοιχτό και κλειστό ΣΑΕ. Συναρτήσεις Μεταφοράς βασικών στοιχείων συστημάτων ελέγχου. Διαγράμματα βαθμίδων. Διαγράμματα ροής σήματος. Συστήματα Ανάδρασης. Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου. Χρονική απόκριση. Μελέτη συστημάτων πρώτης και δεύτερης τάξης. Χαρακτηριστικά μεταβατικής και μόνιμης κατάστασης. Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση. Ευαισθησία συστημάτων σε εξωτερικές διαταραχές και εσωτερικές παραμέτρου. Περιγραφή και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου στο Χώρο Κατάστασης. Παρατηρησιμότητα και ελεγξιμότητα συστημάτων ελέγχου. Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου. Απόλυτη και ασυμπτωτική ευστάθεια. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας Routh, Hurwitz.Παρουσίαση, ανάλυση και παραμετροποίηση των ελεγκτών PID. Ανάλυση και διερεύνηση της ευστάθειας και της συμπεριφοράς των συστημάτων ανάδρασης με τη μέθοδο του Γεωμετρικού Τόπου των Ριζών. Ανάλυση Συστημάτων στο πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση Ανάλυση και διερεύνηση της ευστάθειας και της συμπεριφοράς των συστημάτων ανάδρασης στο πεδίο συχνότητας (διαγράμματα Bode, Nyquist). Προδιαγραφές συστημάτων ελέγχου και μεθοδολογίες σχεδιασμού. Αντιστάθμιση συστημάτων με τη χρήση ελεγκτών PID & LEAD/LAG κυκλωμάτων αντιστάθμισης. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με χρήση του λογισμικού πακέτου MATLAB/SIMULINK.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας